Seiko Precision TP-50

Tid / Dato stemplingsur.

Alle ur leveres ferdig programmert etter den enkelte kundes ønske, og er klare til bruk umiddelbart.

Kategori:

Beskrivelse

Seiko Precision TP-50

Avansert programmerkbart tid og dato stemplingsur med 2 linjers utskrift.

Som en ledende leverandør innen stemplingsur, tid og dato stemplingsur har Seiko Precision nå introdusert et nytt og unikt stemplingsur. Basert på Seiko`s lange erfaring i felten med mekanisk stabile og avanserte stemplingsur slik som den godt kjente modellen TP-20 blir nå dette videreført til modellen TP-50. TP-50 inneholder en rekke avanserte funksjoner kombinert med den godt kjente mekaniske stabiliteten fra TP-20.

TP-50 gir meget høy fleksibilitet innen tid og dato stempling. Kombinerer pålitelighet og fleksibilitet med standard tid og dato stempling, med forhåndsinnstilt eller egendefinerte kommentarer, med nummerering eller tellere alt valgbart via 4 trykk knapper.

Enkel programmering av inntil 4 stemplingssett på PC som overføres til TP-50 via en USB minnepinne. Enkel overføring av stemplings data fra TP-50 til USB minnepinne for videre bearbeiding.

2 Linjers stempling i en operasjon.

Når 2 linjers stempling er aktivisert stemples disse i en operasjon. Linje 1 når skrivehode beveger seg mot venstre og linje 2 når skrivehode beveger seg mot høyre. Ingen manuell forflytting er nødvendig. 2 linjers stempling er meget rask og presis.

Inntil 4 stemplings sett kan velges.

Inntil 4 stemplings sett kan programmeres og tildeles knappene (A-D) på toppen av TP-50.

Egentilpassede kommentarer er også tilgjengelig.

Innstillinger og egendefinerte kommentarer programmeres via PC

Enkel programmering av TP-50 via konfigurasjonsfil laget på PC. Når konfigurasjonsfilen er laget overføres denne til en USB minnepinne. Konfigurasjonsfilen overføres deretter fra USB minnepinnen til TP-50.

Allsidige funksjoner for nummering og tellere.

TP-50 har flere tellere. Telle opp og telle ned. Konfigurerbar telling i gruppe (minimum, maksimum og første nummer) Inntil 8 siffer og inntil 9 repetisjoner. Dessuten nullstilling eller stopp når et vist antall er nådd kan programeres.

Stemplingsdata kan overføres til USB minnepinne.

Siste 1022 stemplingers data vil lagres i TP-50 og kunne overføres til en USB minnepinne for videre bearbeiding og analyse på PC.

Belyst stemplingsområde og bakgrunns belyst grafisk display.

Stemplingsområde er ikke bare markert av et rødt utskrftsområde, men nå også belyst med hvit LED belysning. Så selv i dårlig belysning vil stemplingsområde på dokumentet være godt belyst.

Stemplingsområdets LED belysning samt det grafiske displayets bakgrunnsbelysning kan slås av og på via knapper eller tidsstyrt via program.

Forskjøvet tid / dato stempling.

TP-50 kan stemple gjeldende tid og dato samt en annen eller fremtidig tid og dato. Kan for eksempel benyttes til best før eller ut / inn tider etc.

Enkel justering av stemplingsposisjon.

TP-50 har skyveknapp i bunnen for justering av skrivehode posisjon samt justerbar guide for stemplingsområde fra dokumentets kant og et rødt markert stemplingsområde. LED belysning av stemplingsområde. Stemplingsmønster kan dreies 180 grader.

Intuitiv programmering og operasjon via grafisk display.

TP-50 lar deg programmere og operere uret på en intuetiv og enkel måte. TP-50 støtter følgende språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk og Portogisisk.

I tillegg numerisk tegnsett, som gir muligheten å navngi ukedag, dato og måned.

To siffret angivelse av tid, dato og måned er tilgjengelig.

Automatisk sommer og vinter tids skifte.

Når TP-50 er programmert til korrekt start og stopp for sommer og vintertid vil skifte gjentas korrekt de påfølgende år.

TP-50 har minne for 48 program steg som gjør det mulig å blokkere / åpne for bestemt funksjoner, stemplings data, LED belysning av stemplingsområde, eller styring av hele TP-50.

Beskyttelse av innstillinger og tilgang.

TP-50 har en fysisk lås samt en passordbeskyttelse for å få tilgang til innstillingene.

Minne backup.

Alle innstillinger og data lagres i et elektronisk minne med batteri backup for 3 år.

Ekstra nødstrøms batteri er tilgjenelig som tilvalg for inntil 100 stemplinger ved strømbrudd.

Vegg montasje.

TP-50 kan monteres på vegg eller benyttes stående på et bord.

Fysiske dimensjoner

Bredde 156 mm, dybde 179 mm og høyde 181 mm.

Forbruks materiell og tilleggs utstyr.

Fargebånd sort TP-1051N, Fargebånd rød TP-1051R og nødstrømsbatteri QR 12004

Datablad Seiko TP-50

Contact Us