Nøkkelbrikker

Beskrivelse

Nøkkelbrikker

Registrering inn og ut har aldri vært enklere.

Registrere arbeidere inn og ut på JobClocks. Arbeidstakerene bruker robuste nøkkelbrikker for å registrere inn og ut på våre JobClocks. Liten og lett med størrelse som en standard husnøkkelen. Hver nøkkelbrikke er designet med unike serienummer for sporing av individuelle arbeidstakere. Grønne nøkkelbrikker brukes til å registrere inn og røde for å registrere ut. Registrere inn og ut skjer med en enkel berøring av senter på JobClock. Når du hører pipetonen, er du registrert og kan gå.
Key 2 500x500

FastTrakker (Registrere arbeidere)

Registrere arbeidere og kostnadskoder Med FastTrakker kan du registrere ansattes timer og inntil 1000 kostnadskoder. Eliminerer behovet for å bære mange nøkkelbrikker.
Fasttrakker Rød 500x500

Registrer kostnadskoder og jobb aktiviteter.

Nøkkelbrikkene kan også brukes til å registrere kostnadskoder for å gjøre din bedrift mer effektiv og øke bunnlinjen. Registrer inntil 11 ulike kostnadskoder med våre fargede nøkkelbrikker. (For bedrifter som trenger å registrere enda flere aktiviteter, anbefaler vi FastTrakker PRO en robust håndholdt enhet som rommer opptil 1000 definerte kostnads koder). Kostnadskode registrering gir mer detaljerte og nøyaktige tidsregistreringer som kan bidra til å finne mannskapers styrker og svakheter. Som igjen kan bidra til å redusere kostnader.
Key All 500x500
Contact Us