Innsamlings alternativer

Beskrivelse

Registrere & Samle inn registreringsdata

FastTrakker Pro

Samle inn registreringsdata og registrere hundrevis av kostnadskoder. FastTrakker Pro er en robust håndholdt enhet som ut fører tre nøkkelfunksjoner for din JobClock / EX:
  • Registrer arbeidere inn og ut
  • Registrer hundrevis av jobbaktiviteter
  • Samler inn registreringsdata for overføring til kontoret
FastTrakker Pro samler inn registreringsdata direkte fra din JobClock / EX via infrarød teknologi og lagrer dem for enkel overføring til ExakTime Connect. Du vil være i stand til å ha en mer produktiv arbeidsstyrke og utarbeide mer konkurransedyktige jobb bud.

Android enheter

Samle inn registreringsdata med din egen Android mobile enhet. Du kan samle registreringsdata fra JobClock / EX ved hjelp av Bluetooth-teknologi på din
egen hånd Android smarttelefon eller et nettbrett.
  • Fungerer bare med JobClock / EX
  • Android OS 2.2 eller senere med Bluetooth
  • TimeSummit 3.11 eller nyere
Contact Us