Seiko Precision QR 395

Stemplingsur.

Allsidig stemplingsur med mange innstillingsmuligheter.

Alle ur leveres ferdig programmert etter den enkelte kundes ønske, og er klare til bruk umiddelbart.

 

Kategori:

Beskrivelse

Stemplingsur

For mindre bedrifter med et lite antall ansatte vil ofte et rimelig og enkelt stemplingsur dekke bedriftens behov. Er man i tvil om det er behov for et enkelt stemplingsur eller et elektronisk tidregistreringssystem ta kontakt med oss. Vi kan informere om fordeler og ulemper ved de to alternativer for Deres bedrift. Vi leverer stemplingsur fra Seiko Precision, Bürk Mobatime Europe GmbH og Bodet Software som er velkjente for kvalitet og som benyttes over hele verden. Alle stemplingsur fra Seiko leveres ferdig programmert etter den enkelte kundes ønske, og er klare til bruk umiddelbart. Trenger du mer informasjon vennligst ta kontakt med oss.

Seiko QR-395

Summerer arbeidet tid pr. dag, og akkumulert tid for perioden.
Inntil 4 stemplinger pr. dag uten summering.
Inntil 100 personer. Pr. lønnsperiode
Automatisk sommer-/vintertid.
Pauser kan trekkes automatisk.
Lønnsperiode: uke, 14 dager eller måned.
Contact Us